Welkom | Mogelijkheden | Aan de slag | Over ons | Bestanden | Login

IPOS

--

INTERGRAAL PLANMATIG ONDERHOUDS SYSTEEM


IPOS. DE MOGELIJKHEDEN

De krachtige rekenkern van IPOS biedt vele mogelijkheden voor u en uw organisatie. Hieronder geven wij een aantal veel voorkomende voorbeelden. Staat uw situatie er niet bij? Neem dan even contact met ons op zodat we samen na kunnen gaan of IPOS ook voor u is.

CONDITIEMETING

Gebouwbeheer begint vaak met een conditiemeting, bijvoorbeeld volgens NEN 2767. Al uw meetgegevens, foto's en relevante documentatie kunt u eenvoudig invoeren. Daarbij maakt u gebruik van onze uitgebreide bibliotheek of uw eigen database. Ook het importeren en exporteren van data is mogelijk.

MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Een meerjaren onderhoudsplanning geeft inzicht in de relatie tussen kwaliteit, kosten en risico's van uw gebouw of object. Op basis van beschikbare gegevens kunt u verschillende planningen maken. U maakt keuzes over het gewenste kwaliteitsniveau van uw pand, beschikbare budgetten en aanvaardbare risico's. IPOS maakt vervolgens de gewenste onderhoudsplanning met heldere taken.

STRATEGISCH VASTGOEDBEHEER

Wilt u keuzes maken voor het strategisch beheer van uw vastgoed portefeuille? Weten waar knelpunten zitten, inzicht in de rentabiliteit van investeringen, keuzes maken voor behoud, sloop of afstoten? Met IPOS zet u het beleid uit en zit u stevig achter het stuur. Hoe dat werkt laten wij graag zien tijdens een persoonlijk gesprek.

BUDGETBEHEER

Het bewaken van budgetten kan een uitdaging zijn. IPOS geeft u de mogelijkheid om gerealiseerd onderhoud af te zetten tegen geplande budgetten. in één oogopslag ziet u waar u financiële risico's loopt zodat u tijdig kunt bijsturen. Zo is IPOS waardevol voor technisch en financieel beheer.

RgdBOEI

Werkt u volgens de RgdBOEI methodiek? Dan is IPOS de ideale oplossing voor u. Middels autorisaties op verschillende niveaus kunt u de verschillende functies laten samenwerken in één dossier. Nadat de inspecteur alle meetgegevens heeft geregistreerd kunnen adviseur, projectleider en beheerder ieder vanuit de eigen taak werken in hetzelfde pakket. Voor vervolg inspecties blijft alles beschikbaar in het systeem. Kortom: nog meer integraal gemak!